Satsuki Azalea Bonsai 05-27-2012—05-27-2013

White Hakuson-no-mai Azalea in Training Since 1982 White Hakuson-no-mai Azalea in Training Since 1982
White Hakuson-no-mai Azalea in Training Since 1982
Korin Azalea Korin Azalea
Korin Azalea
Kaze Azalea in Training Since 1982 Kaze Azalea in Training Since 1982
Kaze Azalea in Training Since 1982
Layers of Pink and White Layers of Pink and White
Layers of Pink and White
Gunbo-nishiki Gunbo-nishiki
Gunbo-nishiki
Pink in the Corner Pink in the Corner
Pink in the Corner
Ai-no-hana Azalea in Training Since 1985 Ai-no-hana Azalea in Training Since 1985
Ai-no-hana Azalea in Training Since 1985